1. نوشته هایی با برچسب راز
راز معصومه وفریبا فاش شد

فریبا با معصومه که سابقه کیفری دارد در وایبر آشنا شدند و آنها در غیاب من در خانه تنها بودند.