اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب زبان مادری
روزی برای  زبان مادری

کسانی که در تهران زندگی می‌کنند و از یک منطقه‌ای از ایران آمده‌اند که زبان مادری آنها غیر از فارسی است، با معضلی بزرگ در برخورد با فرزندهایشان مواجه بوده‌اند.

گیله قصه خوانی در روز جهانی زبان مادری

قصه ها محملی برای فرهنگ و آداب و سنن هر جامعه و بخشی از میراث شفاهی مردم هر سرزمینند .