اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب سازمان منطقه آزاد انزلی
۴۵۰ کانتینر کالای تجاری از مسیر منطقه آزاد انزلی صادر شد

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی از صادرات ۴۵۰ کانتینر تجاری از مبداء بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی به مقصد چین طی سه ماه اخیر خبر داد.

منطقه آزادانزلی الگوی مناسبی برای مناطق آزاداست
نماینده مجلس

عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی منطقه آزاد انزلی را الگویی مناسب برای مناطق آزاد موجود و در حال تاسیس خواند.

توسعه روابط با کشورهای حاشیه خزر /توسعه اقتصاد دریا محور
مسرور رییس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی اولویت های این بندر را اعلام کرد

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ، افزایش مراودات با روسیه و دیگر کشورهای حاشیه خزر را از اولویتهای مهم این سازمان عنوان کرد.