اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب سعید سلطانی
اوراق خزانه اسلامی به کام کیست؟
تحلیل روز

اینکه نرخ سود اوراق خزانه اسلامی از نگاه پیمانکار تعیین شود یا از نگاه سرمایه‌گذار، بسیار قابل تامل است.

کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران
تحلیل روز

کسری بودجه به صورت یک چرخه معیوب بر نقدینگی و تورم تاثیرگذار است و اگر هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، باید کسری بودجه آن از راههای غیربانکی تامین شود تا حلقه ارتباطی بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.

مدل کسب و کار در بانکداری سبز
تحلیل روز

شناخت مدل کسب و کار بانکداری سبز و تمرین برای پیاده سازی آن به صورت متمرکز با یک برنامه ریزی جامع عملیاتی از ضرورت زیادی برخوردار است.

چالش‌های تعیین نرخ سود بانکی در بانکداری ایرانی
تحلیل روز

ساختار سود به واسطه ارتباط آن با بخش واقعی اقتصاد ایجاب می‌کند که هم سود تسهیلات و هم سود سپرده‌ها بر اساس واقعیت‌ها و شرایط حاکم بر ساختار تولید کالاها و خدمات شکل گیرد.

بازاریابی الکترونیک و بازتعریف رابطه مشتری – فروشنده
تحلیل روز

فناوری ارتباطات و اطلاعات در بازاریابی الکترونیک، باعث به وجود آمدن فرصت‌های جدید برای تعریف دوباره‌ ارتباط بین فروشنده و مشتری می‌شود.

لزوم بهره‌گیری از ابزارهای جدید در سیاست‌گذاری پولی
تحلیل روز

محدود بودن ابزارهای اجرای سیاست پولی در کشور و به طور کلی خلاصه شدن آنها در نرخ سود سپرده بانکی باعث می‌شود که پیشنهادهایی مبنی بر افزایش و کاهش نرخ سود بانکی در فواصل زمانی کوتاه مکرر به گوش برسد.

معمای نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران

پیرامون نقش رشد فزآینده نقدینگی طی سال‌های اخیر و اثر آن بر بروز ناملایمات اقتصادی نظرات مختلفی ایراد شده، اما برای مشخص شدن نقش واقعی این عامل، رابطه نقدینگی و تورم در ادوار مختلف ضروری است.