1. نوشته هایی با برچسب سقوط هواپیما امروز
هواپیمای سقوط کرده ATR تحت پوشش بیمه ایران بود

هواپیمای ATR سقوط کرده شرکت هواپیمایی آسمان تحت پوشش بیمه ایران بوده است.