1. نوشته هایی با برچسب سیاستگذاری پولی
لزوم بهره‌گیری از ابزارهای جدید در سیاست‌گذاری پولی
تحلیل روز

محدود بودن ابزارهای اجرای سیاست پولی در کشور و به طور کلی خلاصه شدن آنها در نرخ سود سپرده بانکی باعث می‌شود که پیشنهادهایی مبنی بر افزایش و کاهش نرخ سود بانکی در فواصل زمانی کوتاه مکرر به گوش برسد.

سیاست‌گذاری پولی با نگاه منطقه‌ای؛ راهبرد توسعه متوازن
تحلیل روز

براساس «نظریه سرعت رشد بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته» و «نظریه همگرایی رشد اقتصادی» اولویت‌بندی مناطق در تخصیص منابع بانکی می‌تواند به رشد و توسعه متوازن و متعادل کمک شایانی کند.