1. نوشته هایی با برچسب شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره احتمال فیلترینگ تلگرام

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص احتمال فیلترینگ تلگرام و جایگزینی پیام رسان‌های ایرانی با تلگرام به دبیر شورای عالی فضای مجازی نامه نوشت.