1. نوشته هایی با برچسب عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین
سال ۹۷ در عرصه بانکداری سال تغییر خواهد بود

مدیرعامل بانک ایران زمین گفت: بانک ایران زمین، در سال ۱۳۹۶ با هدف توسعه اقتصاد کشور و حمایت از تولید کنندگان داخلی بخش عمده‌ای از منابع خود را در مسیر توسعه و شکوفایی این گردانندگان چرخ‌های اقتصاد کشور به کار گرفت