1. نوشته هایی با برچسب عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس
دلایل راه اندازی نشدن صندوق ارزی در بورس

عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس علت اصلی توقف راه اندازی صندوق‌های ارزی در بورس را افشا کرد.