اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب عوارض برق
عوارض برق مصرفی  ۱۰ درصد تعیین شد
در سال آینده

نمایندگان مجلس در مصوبه ای عوارض برق مصرفی در سال آینده را ۱۰ درصد تعیین کردند.