1. نوشته هایی با برچسب فرماندار گلپایگان
در نکوهش  یک رفتار
یادداشت مدیر مسئول:

انتشار تصاویر رفتارناشایست و دور از قاعده اخلاقی و اداری فرماندار گلپایگان با یکی از خبرنگاران رسانه های گروهی این شهرستان بار دیگر نحوه نادرست رفتار مسئولان دولتی را با رسانه های گروهی آشکار کرد.