1. نوشته هایی با برچسب قاتل رئیس مؤسسه مالی،اعتباری
قاتل رئیس مؤسسه مالی،اعتباری: زودتر اعدامم کنید

از آنجا که این جنایت همزمان با مشکلات مؤسسه مالی، اعتباری رخ داده و قربانی ماجرا نیز رئیس یکی از شعبه‌های این مؤسسه بود کارآگاهان احتمال دادند قربانی ماجرا از سوی طلبکاران مؤسسه کشته شده باشد.