1. نوشته هایی با برچسب قانون ممنوعیت پرداخت نقدی
قانون ممنوعیت پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار دلار در استرالیا

دولت استرالیا برای جلوگیری از «اقتصاد سیاه» پیشنهاد ممنوعیت پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار دلار را مطرح کرده که این موضوع موجی از اعتراض را در این کشور ایجاد کرده است.