1. نوشته هایی با برچسب قاچاق انسان
کشف ۳ محموله جدید قاچاق انسان توسط ماموران گمرک

ماموران گمرک در ۲۴ ساعته گذشته موفق به کشف ۳محموله جدید قاچاق انسان شدند.