اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب محسن سمیعی
مافیای زباله خشک در گلستان
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان فاش کرد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان گفت که بخش عمده درآمد جمع آوری زباله های خشک گرگان در اختیار گروه های مافیایی است اما در زمان حاضر تصمیمی برای حذف آنها و دوره گردهای جمع کننده زباله وجود ندارد.