1. نوشته هایی با برچسب محمدباقر نوبخت،سخنگوی‌دولت
نوبخت: کسانی که گفتند پشیمانیم کی رای داده‌اند؟

سخنگوی دولت درباره شفافیت اطلاعات گفت: خیلی از چیزهایی که به چشم نمی‌آید دولت برحسب وظایف خود آن را انجام داد. امروز بودجه این است و همه می‌توانند جزئیات آن را ببینند.