اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب محمد ابراهیمی
فروش بنزین و جبران کسری بودجه
دیدگاه روز

قیمت بنزینی که در بازارچه‌های مرزی با افغانستان به فروش می‌رسد با قیمت بنزینی که در بازارچه‌های مرزی با ترکیه عرضه می‌شود متفاوت خواهد بود. به‌کارگیری این روش باعث خواهد شد قیمت سوخت در مناطق و بازارچه‌های مرزی بالاتر از سایر نقاط کشور شده و احتمالا کاهش انگیزه قاچاق بنزین را به دنبال داشته باشد.

۷۰درصد روستاییان مازندران بیمه ندارند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، عشایر و روستائیان مازندران گفت که با گذشت ۱۴ سال ۷۰ درصد از روستائیان واجد شرایط مازندران همچنان خارج از چتر حمایتی از این صندوق قرار دارند.