اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب محمد حیدری دبیر انجمن مدیران رسانه
ناشران ومدیران مطبوعات نگران تامین کاغذ مصرفی نباشند

دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه گفت: ساز و کار حمایتی دولت در زمینه کاغذ کماکان باقی است و مشکلی در زمینه واردات آن وجود ندارد و میزان واردات کاغذ نسبت به سنوات گذشته تغییری نکرده است و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.