اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب مدیرکل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور
صاحبان تاکسی های فرسوده بدانند

بنابر گفته مدیرکل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور آن دسته از رانندگانی که خودروی آنها به سن فرسودگی رسیده ولی شرایط نوسازی ناوگان در کشور فراهم نیست می‌توانند در سامانه نوسازی ناوگان تاکسیرانی اعلام آمادگی کنند و تازمانی که شرایط نوسازی فراهم نشده، مشمول جریمه نخواهند شد.