اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب مدیر بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
انعقاد قرارداد سرمایه گذاری۱۴۲ میلیارد ریالی در بندر امیرآباد
رضوانی مدیر بندرامیرآباد خبرداد

قرارداد ساخت سیلوی نگهداری غلات با ظرفیت ۳۵ هزار تن با رویکرد حمل و نقل ریلی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد منعقد شد .

ترانزیت کود شیمیایی ترکمنستان به هند از بندر امیرآباد
رضوانی مدیر بندر امیرآباد خبرداد

مدیر بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد از ورود نخستین محموله ترانزیت کود شیمیایی از ترکمنستان به بندر امیرآباد خبر داد.