1. نوشته هایی با برچسب مذاکرات گمرکی ایران و روسیه
مذاکرات گمرکی ایران و روسیه/امکان‌سنجی ایجاد مرکز تجاری در مسکو

مذاکرات کار گروه صنعت معدن و تجارت و گمرک کمیسیون مشترک ایران و روسیه در حوزه امور گمرکی و تجاری به جمع بندی رسید.