اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب مشوق
مشوق‌های مشروط برای صادرات

نمایندگان مجلس بندی را تصویب کردندکه در آن مشوق هایی را برای صادرکنندگانی ایجاد کردند که از قطعات وارداتی استفاده می کنند.