1. نوشته هایی با برچسب نتایج انتخابات آمریکا
نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اعلام شد

نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نشان داد که دموکرات‌ها اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در اختیار گرفتند. این در حالی است جمهوریخواهان موفق به حفظ اکثریت خود در مجلس سنا شده‌اند.