اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت
نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت تبعیض آمیز است
نیاز آذری نماینده بابل

نماینده بابل نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت را ناعادلانه و تبعیض آمیز خواند و اصلاح قانون خدمات کشوری را گامی در جهت مبارزه با تبعیض و فساد برشمرد.‌