اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب هادی عبداللهی
مدیرعامل سازمان حسابرسی و مدیرکل دفتر بازرسی منصوب شدند
در وزارت اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای، موسی بزرگ اصل و هادی عبداللهی را به ترتیب به عنوان مدیرعامل سازمان حسابرسی و مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد منصوب کرد.