1. نوشته هایی با برچسب واریز وجوه سوخت جایگاه داران
تاخیر در واریز وجوه سوخت جایگاه داران وفق مقررات بانک مرکزی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره برخی شائبه ها در واریز وجوه سوخت جایگاه داران تاکید کرد که این تاخیر وفق مقررات بانک مرکزی بوده است.