1. نوشته هایی با برچسب پایداری مالی در ایران
نقش دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی در برقراری پایداری مالی

بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ در راستای تسویه حداکثری مطالبات بخش خصوصی مقرر شده در پروسه تسویه بدهی دولت با طلبکاران، بانک مرکزی نیز در چرخه مزبور قرار گیرد.