1. نوشته هایی با برچسب پرونده دستمزد ۹۷
پرونده دستمزد ۹۷ تا پایان فروردین بسته می‌شود

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه از بسته شدن پرونده دستمزد سال جاری کارگران تا پایان فروردین خبر داد.