اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب پند ها
خارپشت شما کجاست؟
حکایت ها و حکمت ها

عادت‌های نادرست ابتدا به صورت مهمان وارد می‌شوند اما دیری نمی‌گذرد که خود را صاحبخانه می‌کنند و کنترل ما را به دست می‌گیرند.

خوش شانس یا بدشانس؟
حکایت ها و حکمت ها

در روزگاری کهن پیرمرد روستا زاده ای بود که یک پسر و یک اسب داشت. روزی اسب پیرمرد فرار کرد و همه همسایگان برای دلداری به خانه اش آمدند و گفتند: «عجب بدشانسی آوردی که اسب فرار کرد!»