1. نوشته هایی با برچسب پولشویی
استونی پایتخت پولشویی جهان شد

تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نشان می دهد که استونی پایتخت پولشویی جهان است.

آیا دلواپسی‌های دربارهFATF به‌جاست؟
بررسی انتقادات وارد به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالیِ

ظرف چند روز آینده، آخرین لوایح مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم، در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد. آخرین لایحه‌ای که باید از مجلس عبور کند، پیوستن به کنوانسیون تامین مالی تروریسم(CFT) است.

نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد
جهت تامین نظر شورای نگهبان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند.

مصادره اموال، درآمد و عواید حاصل از پولشویی
مجلس موافقت کرد

نمایندگان مردم در خانه ملت، با مصادره اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی موافقت کردند.