اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب کمیسیون عمران
گزارش خسارت سیل ارائه می شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی از وظایف مجلس است و بر این اساس کمیسیون عمران ارزیابی خود پیرامون عملکرد دستگاه های اجرایی در ارتباط با سیل اخیر گلستان را بزودی در صحن مجلس ارائه می کند.

با خرج تراشی غیرکارشناسی دولت مخالفم
نیازآذری نماینده بابل در واکنش به طرح انتقال آب خزر

دبیراول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بجای خرج تراشی غیرکارشناسی به مطالبات مردم استان های شمالی در تامین آب شرب و کشاورزی جدیت بیشتری داشته باشد.

تکمیل  ۲ پل و کنار گذر جنوبی بابل ۳۲ میلیارد  تومان اعتبار می خواهد
نیازآذری رئیس کمیسیون عمران مجلس

نماینده بابل گفت:بااختصاص ۳۲میلیارد تومان واحداث دو پل ، تکمیل خواهد شد.