اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب کنارگذر جنوبی بابل
تکمیل  ۲ پل و کنار گذر جنوبی بابل ۳۲ میلیارد  تومان اعتبار می خواهد
نیازآذری رئیس کمیسیون عمران مجلس

نماینده بابل گفت:بااختصاص ۳۲میلیارد تومان واحداث دو پل ، تکمیل خواهد شد.