اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب کیانی فنی و حرفه ای بهشهر
۲ هزار بهشهری از آموزش های مهارتی فنی وحرفه ای  بهره مند شدند
کیانی رییس فنی و حرفه ای بهشهر

ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهشهر از ارائه ۵۱۰ هزار نفر- ساعت آموزش های فنی و حرفه ای در این شهرستان در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.