گروه: اقتصادی
تاریخ: ۱:۱۸ :: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۰ فروردین را با هم ببنیم.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه به بیان مسائلی همچون سال ۹۹ سال رونق مسکن سازی، غم نان و ترس جان!، مزمن شدن بیماری کرونا بزرگترین آفت اقتصادی، احتمال افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو، کارگران قربانی کرونا، می پردازد.

همچنین صنوف باید پیش از فعالیت گواهی سلامت دریافت کنند، گام های نظام بانکی برای مهار تبعات کرونا، عزم جدی در واگذاری شرکت های دولتی، تورم ۴۱ درصدی در دولت تدبیر، متاثر شدن ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی از کرونا، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۰ فروردین ماه به شرح زیر است:

صنوف باید پیش از فعالیت گواهی سلامت دریافت کنند/ گام های نظامی بانکی برای مهار تبعات کرونا/ عزم جدی در واگذاری شرکت های دولتی

صنوف باید پیش از فعالیت گواهی سلامت دریافت کنند/ گام های نظامی بانکی برای مهار تبعات کرونا/ عزم جدی در واگذاری شرکت های دولتی

صنوف باید پیش از فعالیت گواهی سلامت دریافت کنند/ گام های نظامی بانکی برای مهار تبعات کرونا/ عزم جدی در واگذاری شرکت های دولتی

صنوف باید پیش از فعالیت گواهی سلامت دریافت کنند/ گام های نظامی بانکی برای مهار تبعات کرونا/ عزم جدی در واگذاری شرکت های دولتی

صنوف باید پیش از فعالیت گواهی سلامت دریافت کنند/ گام های نظامی بانکی برای مهار تبعات کرونا/ عزم جدی در واگذاری شرکت های دولتی

صنوف باید پیش از فعالیت گواهی سلامت دریافت کنند/ گام های نظامی بانکی برای مهار تبعات کرونا/ عزم جدی در واگذاری شرکت های دولتی

صنوف باید پیش از فعالیت گواهی سلامت دریافت کنند/ گام های نظامی بانکی برای مهار تبعات کرونا/ عزم جدی در واگذاری شرکت های دولتی

صنوف باید پیش از فعالیت گواهی سلامت دریافت کنند/ گام های نظامی بانکی برای مهار تبعات کرونا/ عزم جدی در واگذاری شرکت های دولتی

صنوف باید پیش از فعالیت گواهی سلامت دریافت کنند/ گام های نظامی بانکی برای مهار تبعات کرونا/ عزم جدی در واگذاری شرکت های دولتی

print

پاسخی بگذارید

*

code