گروه: اقتصادی
تاریخ: ۲:۴۴ :: ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲ اردیبهشت را با هم ببینیم.

 مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه  به بیان مسائلی همچون رشد بی سابقه شاخص بورس، بسته های حمایتی دولت جوابگوی زیان کرونا نیست، آغاز رسیدگی به متخلفان ارزی ، می پردازد.

همچنین روزگار سخت نظام بانکی، پرداخت ۱۲ میلیون تومان وام به ازای هر نفر اشتغال،کارنامه بازارها در فروردین، تشریح آخرین نتیجه درخواست وام از صندوق بین المللی پول، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲ اردیبهشت به شرح زیر است:

بسته های حمایتی دولت جوابگوی زیان کرونا نیست/ رشد بی سابقه شاخص بورس/ نتیجه درخواست وام از صندوق بین المللی پول

بسته های حمایتی دولت جوابگوی زیان کرونا نیست/ رشد بی سابقه شاخص بورس/ نتیجه درخواست وام از صندوق بین المللی پول

بسته های حمایتی دولت جوابگوی زیان کرونا نیست/ رشد بی سابقه شاخص بورس/ نتیجه درخواست وام از صندوق بین المللی پول

بسته های حمایتی دولت جوابگوی زیان کرونا نیست/ رشد بی سابقه شاخص بورس/ نتیجه درخواست وام از صندوق بین المللی پول

بسته های حمایتی دولت جوابگوی زیان کرونا نیست/ رشد بی سابقه شاخص بورس/ نتیجه درخواست وام از صندوق بین المللی پول

بسته های حمایتی دولت جوابگوی زیان کرونا نیست/ رشد بی سابقه شاخص بورس/ نتیجه درخواست وام از صندوق بین المللی پول

بسته های حمایتی دولت جوابگوی زیان کرونا نیست/ رشد بی سابقه شاخص بورس/ نتیجه درخواست وام از صندوق بین المللی پول

بسته های حمایتی دولت جوابگوی زیان کرونا نیست/ رشد بی سابقه شاخص بورس/ نتیجه درخواست وام از صندوق بین المللی پول

print

پاسخی بگذارید

*

code