گروه: اقتصادی
تاریخ: ۴:۱۱ :: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را مشاهده می کنید.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۳۰ فروردین ماه  به بیان مسائلی همچون نجات بنگاه های اقتصادی اولویت اول اقتصاد کشور، افزایش ۷ درصدی تولیدات صنعتی در پائیز ۹۸، بورس ضربه گیر نقدینگی، رمز و رازهای تحقق جهش تولید، تسهیلات کم بهره برای چک برگشتی ها،  می پردازد.

همچنین رشد اقتصادی کشور از مسیر کشاورزی می گذرد، وصول ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی، توسعه بازارهای صادراتی، نقشه راه هوشمندسازی نظام مالیاتی تدوین شد، توزیع شکر برنج و روغن تنظیم بازاری از امروز، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۳۰ فروردین ماه به شرح زیر است:

تسهیلات کم بهره برای چک برگشتی ها/ رمز و رازهای تحقق جهش تولید/ وصول ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی

تسهیلات کم بهره برای چک برگشتی ها/ رمز و رازهای تحقق جهش تولید/ وصول ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی

تسهیلات کم بهره برای چک برگشتی ها/ رمز و رازهای تحقق جهش تولید/ وصول ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی

تسهیلات کم بهره برای چک برگشتی ها/ رمز و رازهای تحقق جهش تولید/ وصول ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی

تسهیلات کم بهره برای چک برگشتی ها/ رمز و رازهای تحقق جهش تولید/ وصول ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی

تسهیلات کم بهره برای چک برگشتی ها/ رمز و رازهای تحقق جهش تولید/ وصول ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی

print

پاسخی بگذارید