تاریخ: ۳:۱۳ :: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

فردی که در بخش های اقتصادی مختلف از جمله خرید و فروش رایانه و تجهیزات جانبی، ساختمان سازی و صرافی فعالیت داشته ...

محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه گفت:چهارشنبه گذشته (۲۶ مهرماه) هنگام بررسی عملکرد واحدها مشخص شد فردی که در بخش های اقتصادی مختلف از جمله خرید و فروش رایانه و تجهیزات جانبی، ساختمان سازی و صرافی فعالیت داشته و در شرکت های زیرمجموعه وی حدود چند صد نفر کارمند مشغول کارند، با فریب و تطمیع رییس یک شعبه بدون رعایت ضوابط و مقررات ضمانتنامه های واهی دریافت کرده و آنها را برای دسترسی به نقدینگی به همراه فاکتورهای جعلی و قراردادهای غیرواقعی به برخی شرکت های کارگزاری و لیزینگ ها ارائه کرده است.

وی ادامه داد: با کشف موضوع و اتخاذ تدابیر لازم، فرد یادشده که در خارج از کشور حضور داشت، برای بررسی موضوع به بانک دعوت و تا پایان وقت اداری پنجشنبه (بیست و هفتم مهرماه) نسبت به اخذ وکالت محضری اموال و دارایی های وی و شرکت های تابع به نام بانک اقدام شد.

منبع:بانک

print

پاسخی بگذارید