1. نوشته هایی با برچسب امیر جمشیدی مدیر گمرک بندر امیرآباد
رشد  ۷۳ درصدی درآمدهای وصولی /رتبه سوم حوزه وزنی
جمشیدی مدیر گمرک امیر آباد

مدیر اداره گمرک بندر امیرآباد از افزایش ۷۳درصدی درآمد های وصولی گمرک امیرآباد خبر داد.