1. نوشته هایی با برچسب حمیدرضا فولادگر
سقوط ایران به رتبه ۱۲۴ سهولت کسب و کار

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس از سقوط ایران به رتبه ۱۲۴ سهولت کسب و کار خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد مامور شناسایی موانع سهولت کسب و کار شده است.