1. نوشته هایی با برچسب رودخانه هراز
اثری  از «پارسا » پیدا نشد/سرنوشت نامعلوم پسر هشت ساله تهرانی
100روز از چشم انتظاری خانواده قندی گذشت

وقتی آفتاب تند تیرماه روی منطقه وانا می تابید و صدای خنده بچه های خانواده قندی از ماشین به گوش می رسید شاید هیچ کس فکرش را هم نمی کرد در بعد از ظهر یک روز خوب این خانواده چهار نفره که برای گردش تابستانی به شمال آمده بودند حادثه ای تلخ رقم بخورد و انتظاری صد روزه را با خود در پی داشته باشد .