1. نوشته هایی با برچسب سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن
سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن همچنان بلاتکلیف!

سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن همچنان در حالت انتظار برای تعیین تکلیف این موسسه و سپرده های خود هستند.