1. نوشته هایی با برچسب ضیافت ناهار همسر اردوغان
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان +عکس

همسر دکتر جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان