1. نوشته هایی با برچسب نویسنده
برنده بوکر ۲۰۱۷ را بشناسید

«جورج ساندرز» دومین نویسنده آمریکایی است که موفق به کسب جایزه «من بوکر» شده؛ شخصی که فکر می‌کرد صلاحیت نویسنده شدن را ندارد.