1. نوشته هایی با برچسب همسر دکتر جهانگیری
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان +عکس

همسر دکتر جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان