1. نوشته هایی با برچسب پیام رسان داخلی
بازارداغ معامله شناسه پیام رسان‌های داخلی/سودجویان دست به کارشدند

خرید و فروش شناسه کانال‌های مطرح تلگرامی در پیام رسان‌های داخلی شروع شده و همین مسئله مشکلات زیادی را برای سازمان‌ها ایجاد کرده است.