دیدگاه
تاریخ: 0:37 :: 2018/12/07
توجه به توسعه کلان شهر مازندران /وضع پروتکل های انسجام بخش

حسین زادگان به عنوان سرمایه نسل جنگ، سازندگی، اصلاحات و اعتدال زمانی موفق خواهد شد که همه حاج‌مجید باشیم و او را در اجرای طرح ها و برنامه ها معاضدت نماییم.

ایرج نیازآذری*مجید حسین زادگان در آیین معارفه خود‌‌‌‌ از سه شعار محوری حرکت بخشِ امید اجتماعی، تدبیر اقتصادی و اعتدال سیاسی به عنوان منشور و راهبرد کاری استان رونمایی کرد تا نشان دهد در دهه پنجاه عمر خویش قابلیت کاریزما بودن را دارد.

استاندار جدید از جمله سیاست ورزان مجرب و متعهد مازندران است که از مقبولیت اجتماعی بالایی در زادگاه برخوردار بوده و این سرمایه اجتماعی می تواند زایش فرصت های شتاب دهنده و حرکت آفرین برای توسعه کلانشهر مازندران باشد.

از ماه عسل رسانه ای و تعارفات ایام معارفه که بگذریم باید روند جاری استان با شتاب و نشاط بالنده ای نضج گیرد و مردم وبخصوص بخش خصوص، سرمایه گذاران و کارآفرینان تکریم ، امنیت و تغییر را لمس نمایند.

به اعتقاد نگارنده تبدیل شعارهای محوری سه گانه پیش گفته به برنامه های عملیاتی باید فوری ترین اقدام استاندار جدید باشد واز دل این برنامه ها باید طرح و پروژه تعریف و اجراشود.

بهترین کادوی مازنی‌ها به استاندار جدید کایری پیشه کردن و همراهی بابرنامه ها و مشارکت در یک نظم مبتنی بر توسعه متوازن و عادلانه بوده و نباید بخاطر شهرگرایی انرژی والی تازه نفس استان را هدردهیم.

اتاق‌فکرتوسعه‌و‌تعالی و بنیادتوسعه‌مازندران دو یادگار آینده گرایانه مهندس‌اسلامی استاندار موفق پیشین است که می تواند به عنوان یک نهاد واسطه بین کنشگران توسعه و مدیران استان شعارها و برنامه های مجیدحسین‌زادگان را دوام و قوام بخشد.

وضع پروتکل‌های انسجام بخش و شتاب دهنده برای بهبود روندها و مناسبات اداری استان پایه و اساس اجرای شعارها و برنامه هاست که توجه بدانها الزام آور است.

حسین زادگان به عنوان سرمایه نسل جنگ، سازندگی، اصلاحات و اعتدال زمانی موفق خواهد شد که همه حاج‌مجید باشیم و او را در اجرای طرح ها و برنامه ها معاضدت نماییم.

یکی از مشکلات و معضلات مهم استان برنامه های تکراری و کم اثر، مناسبات پر تراکم اداری، تعدد کارگروه ها و تداخل آنهاست که توسط سه‌قوه و دو نهاد صورت می گیرد که با برگزاری جلسات موازی و تکراری انرژی و توان استان را هدر می دهند که لازم است از طریق شورایی راهبردی به عنوان قوه عاقله استان این واگرایی ها تصحیح و مدیریت شود.

اعتماد دولت به حسین زادگان و استقبال شوق آفرین، ائمه جمعه، مجمع‌نمایندگان، فعالان صنفی، سیاسی، مدنی و رسانه ای از انتصاب مدیری‌بومی و مردمی مسوولیت خطیری متوجه فرزند شایسته مازندران نموده تا فارغ از تعلقات سیاسی، جریانی و محلی در مقام نماینده عالی دولت و رییس‌جمهور استان نخ تسبیح کنشگران توسعه و مازندرانی های ترقی‌خواه بوده و بتواند بسیج کننده دلسوزان سرزمین مادری باشد.

روزنامه نگار و فعال فرهنگی و اجتماعی

print

پاسخی بگذارید