تاریخ: 2:55 :: 2019/03/18
چند مرغداری فعال در کشور وجود دارد؟

مقدار تولید تخم مرغ خوراکی در سال ١٣٩۶ ،‌۶٧۴ هزار تن بوده است.

به گزارش اقتصادشمال ، به نقل از  مرکز آمار ایران؛مقدار تولید تخم مرغ خوراکی در سال ١٣٩۶ ،‌۶٧۴ هزار تن  و تعداد  شاغلان  مرد  در این فعالیت  در همین سال،‌ ١٠٨٨۵ نفر و تعدا شاغلان زن، ۵٣١ نفر بوده است. فعالیت  پرورش  مرغ تخم گذار ١٣٩٧ ،‌ از تعداد ١٧۴۶ مرغداری، ١٣۵٢ مرغداری فعال و  ٣٩۴ مرغداری  غیر فعال بوده  است.

مقدار تولید  تخم مرغ  خوراکی در سال ١٣٩۶،‌۶٧۴ هزار تن  و تعداد  شاغلان  مرد  در این فعالیت  در همین سال،‌ ١٠٨٨۵ نفر و تعدا شاغلان زن، ۵٣١ نفر بوده است.


بیشتر بخوانید:تقسیم ۵ هزار و ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت


٢٠۵٢٠  مرغداری  با فعالیت پروش مرغ گوشتی در سال ١٣٩٧

بر اساس اینفوگرافیک فعالیت  پرورش  مرغ  گوشتی ١٣٩٧،‌از تعداد ٢٠۵٢٠  مرغداری،‌١۵٣٢٢ مرغداری فعال و ۵١٩٨ مرغداری غیر فعال بوده است. وزن مرغ زنده پرورش یافته نیز  در سال ١٣٩۶،‌٢,۵ میلیون تن بوده است.  تعداد شاغلان  مرد  در این فعالیت  در همین سال،‌ ۵٧٢٧٨  نفر و تعدا شاغلان زن، ١٠۵٢  نفر بوده است.

print

پاسخی بگذارید