گروه: عکس
تاریخ: 19:58 :: 2019/06/02
زندگی در «آق‌اوی»

سرویس عکس اقتصادشمال ،روستای «چین سیبلی» در شرق شهرستان آق‌قلا در استان گلستان قرار دارد. این روستا دارای پنچ هزار نفر جمعیت، که در سیل اخیر بیشترین خسارت را در این منطقه به خود دیده است. در این روستا ۱۷۰ منزل مسکونی تخریب و ۷۰۰ خانه تعمیری وجود دارد. مردم این روستا از مسؤلین برای […]

سرویس عکس اقتصادشمال ،روستای «چین سیبلی» در شرق شهرستان آق‌قلا در استان گلستان قرار دارد. این روستا دارای پنچ هزار نفر جمعیت، که در سیل اخیر بیشترین خسارت را در این منطقه به خود دیده است. در این روستا ۱۷۰ منزل مسکونی تخریب و ۷۰۰ خانه تعمیری وجود دارد. مردم این روستا از مسؤلین برای اسکان خود با آوردن کانکس موافقت نکردند و خواستار «آق‌اوی» یا همان (آلاچیق) سازه سنتی خودشان به جای کانکس شدند که با فرهنگ و بافت زندگی آنها مطابقت بیشتری و همین طور در مقابل گرما و سرما دوام بیشتری دارد. به همت کمک‌های مردمی و خیرین این کار انجام شده و تا اکنون ۳۵ «آق‌اوی» برای کسانی که خانه‌هایشان کامل تخریب شده و توان ساخت ندارند ساخته و تحویل آنها شده است. این گروه خود جوش مردمی همچنان در حال جمع آوری کمک‌های مردمی و خیرین برای ادامه روند ساخت «آق اوی» هستند. عکس از حدیثه پاسندی

 • ساخت آلاچیق بجای کانکس به عنوان اسکان موقت برای سیل‌زدگان روستای «چن سبلی» شهر آق قلا در گلستان
 • ساخت آلاچیق بجای کانکس به عنوان اسکان موقت برای سیل‌زدگان روستای «چن سبلی» شهر آق قلا در گلستان
 • ساخت آلاچیق بجای کانکس به عنوان اسکان موقت برای سیل‌زدگان روستای «چن سبلی» شهر آق قلا در گلستان
 • ساخت آلاچیق بجای کانکس به عنوان اسکان موقت برای سیل‌زدگان روستای «چن سبلی» شهر آق قلا در گلستان
 • ساخت آلاچیق بجای کانکس به عنوان اسکان موقت برای سیل‌زدگان روستای «چن سبلی» شهر آق قلا در گلستان
 • ساخت آلاچیق بجای کانکس به عنوان اسکان موقت برای سیل‌زدگان روستای «چن سبلی» شهر آق قلا در گلستان
 • ساخت آلاچیق بجای کانکس به عنوان اسکان موقت برای سیل‌زدگان روستای «چن سبلی» شهر آق قلا در گلستان
 • ساخت آلاچیق بجای کانکس به عنوان اسکان موقت برای سیل‌زدگان روستای «چن سبلی» شهر آق قلا در گلستان
 • ساخت آلاچیق بجای کانکس به عنوان اسکان موقت برای سیل‌زدگان روستای «چن سبلی» شهر آق قلا در گلستان
 • ساخت آلاچیق بجای کانکس به عنوان اسکان موقت برای سیل‌زدگان روستای «چن سبلی» شهر آق قلا در گلستان
 • ساخت آلاچیق بجای کانکس به عنوان اسکان موقت برای سیل‌زدگان روستای «چن سبلی» شهر آق قلا در گلستان
 • ساخت آلاچیق بجای کانکس به عنوان اسکان موقت برای سیل‌زدگان روستای «چن سبلی» شهر آق قلا در گلستان
 • ساخت آلاچیق بجای کانکس به عنوان اسکان موقت برای سیل‌زدگان روستای «چن سبلی» شهر آق قلا در گلستان
print

پاسخی بگذارید