تاریخ: 23:41 :: 2019/08/30
هفته یازدهم مسابقات سوارکاری بندرترکمن برگزار شد

هفته یازدهم مسابقات سوارکاری بندرترکمن با حضور ۴۶ راس اسب و در هفت دور هزار و ۴۵۰ متری امروز جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

در کورس نخست این هفته، آرمین آق آتابای با اسب آواز قهرمان شد، آق اویلی بشگرد در دورهای دوم  چهارم ششم و هفتم با اسب های تاوانورا، آکام، طلا و هاکتان به مقام قهرمانی دست یافت، دور سوم با برتری کمال دالی جه عطا با اسب الماس بندر و دور پنجم با قهرمانی  عبدالحلیم قبادی با اسب آژدر به اتمام رسید .

در پایان این مسابقات به چابکسواران برتر، مربیان و صاحبان اسبهای برتر بیش از ۱۰۶ میلیون تومان جایزه داده شد.

بندرترکمن با هشتاد هزار نفر جمعیت در غرب استان گلستان بیش از سه دهه میزبان مسابقات کورس اسبدوانی است

print

پاسخی بگذارید