صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 13مرداد
تاریخ: 7:08 :: 2021/08/04
کابوس صعود نقدینگی در اقتصاد

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را مشاهده می کنید.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه به بیان مسائلی همچون بحران بدهی دولت به بانک مرکزی، رونق اقتصادی در انتظار ایران، صعود بورس با اهرم بزرگان، کابوس صعود نقدینگی در اقتصاد، شکست دوباره تحریم ها در صنعت پتروشیمی،  می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

بحران بدهی دولت به بانک مرکزی/ رونق اقتصادی در انتظار ایران/ شکست دوباره تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی

بحران بدهی دولت به بانک مرکزی/ رونق اقتصادی در انتظار ایران/ شکست دوباره تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی

بحران بدهی دولت به بانک مرکزی/ رونق اقتصادی در انتظار ایران/ شکست دوباره تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی

بحران بدهی دولت به بانک مرکزی/ رونق اقتصادی در انتظار ایران/ شکست دوباره تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی

بحران بدهی دولت به بانک مرکزی/ رونق اقتصادی در انتظار ایران/ شکست دوباره تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی

بحران بدهی دولت به بانک مرکزی/ رونق اقتصادی در انتظار ایران/ شکست دوباره تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی

بحران بدهی دولت به بانک مرکزی/ رونق اقتصادی در انتظار ایران/ شکست دوباره تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی

بحران بدهی دولت به بانک مرکزی/ رونق اقتصادی در انتظار ایران/ شکست دوباره تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی

بحران بدهی دولت به بانک مرکزی/ رونق اقتصادی در انتظار ایران/ شکست دوباره تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی

بحران بدهی دولت به بانک مرکزی/ رونق اقتصادی در انتظار ایران/ شکست دوباره تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی

print

پاسخی بگذارید